In onze statuten staat in Artikel 2 dat de Stichting ten doel heeft: 
Het bevorderen van het welzijn van de bewoners met een functiebeperking van woon – en zorgplek De Merici.

Dat wil zeggen dat De Stichting Vrienden van De Merici zich heeft voorgenomen om het leven van de bewoners aangenamer te maken en om hen een plek te geven in de gemeenschap van Maastricht.
Als gevolg van de hervorming van het sociaal domein herformuleren De Vrienden van De Merici dit uitgangspunt naar een doelstelling die aansluit op de zoektocht om samen met de woon- en zorgplek De Merici te zoeken naar andere manieren om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en te activeren.

Van het organiseren van vrijetijdsactiviteiten in het begin, heeft de Vriendenstichting zich sinds 2016 ontwikkeld tot een vrijwilligersorganisatie van sociaal makelaars.

Onze inspanningen verlopen langs twee lijnen: samenredzaamheid en participatie in het Maastrichtse, met twee nauw met elkaar verbonden organisaties, namelijk:

  • Stichting Vrienden van De Merici.
  • Museum Sjoen Limburg.

De organisatie van beide entiteiten kent een personele unie: de vrijwilligers fungeren in die hoedanigheid bij beide activiteiten. Zij oefenen hun vrijwilligerswerk onbezoldigd uit.

Wij bevorderen de samenredzaamheid met de begeleidende teams op de woon- en zorgplek De Merici en Restaurant Talentino Mestreech.
Samen met de begeleiders wordt bekeken hoe de bewoners hun eigen sociaal netwerk kunnen versterken.

Het organiseren van uitstapjes, dagtochten en het zelfstandig bezoeken van festiviteiten buiten de locatie zijn daar onderdeel van.
Waar mogelijk nemen de bewoners, al dan niet met onze hulp, ook deel aan activiteiten die georganiseerd worden voor en door mensen uit de buurt, verenigingen of clubs.
Uitgangspunt is de kracht van de bewoners zelf, waar zijn zij goed in, wat doen ze graag, wat willen ze leren en wat hebben zij anderen te bieden.
Bewoners met verschillende beperkingen werken samen en helpen elkaar bij o.a. bloemschikken en handenarbeid. Op deze wijze neemt wederkerigheid en gelijkwaardigheid toe.

Via de lijn participatie in de buurt is op initiatief van de Vriendenstichting Restaurant Talentino Mestreech en Museum Sjoen Limburg ontstaan. Zij bieden nu de kwetsbare bewoners van De Merici en anderen de mogelijkheid om (een deel van) de dag in een veilige en vertrouwde omgeving arbeidsmatig bezig te zijn in het museum en in het restaurant.

Bovenstaande bewegingen benadrukken onze huidige specifieke activiteiten.

Sluit Menu